Indk. 11.04.2013

STATIONSVÆNGET

 

 

 

Indkaldelse til årligt Ordinært generalforsamling for Grundejerforening Stationsvænget.

 

Hermed fremsendes indbydelse til generalforsamling for grundejerforeningen.

 

Torsdag d. 11. april 2013 kl. 19:00 hos Lone, Stationsvænget 14

 

Dagsorden:

 Velkomst

 Valg af dirigent

 Bestyrelsens beretning og orientering om det forløbne år 2012

 Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen

 Indkomne forslag

 Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 2013

 Valg af formand og Næstformand

o Formand Bjarne Riis Thomsen (Valg)

o Næstformand og sekretær Karen Holme (genopstiller)  Eventuelt

 

Under "Eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning

Forslag, der ikke forinden er rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning, disse skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt til Næstformand og sekretær Karen Holme.

Det opfordres til alle grundejere, at opstille til valg til formand og næstformand og sekretær, selvom at nuværende er til valg og eventuelt genopstiller.

Af hensyn til det praktiske, bedes I meddele hvor mange I kommer fra hver enkelt husstand.

Det bemærkes, at stemmer følger husstandens matrikel og ikke i antallet af fremmødte fra hver husstand.

På bestyrelsens vegne (Lone, Karen, Ole, Erik og Bjarne)

Bjarne Riis Thomsen Stationsvænget 47, hatting 8700 Horsens

Tlf. 3693 2508

Mobil. 6161 0808

Email. bjarne@riis-thomsen.dk

 

 

Copyright © All Rights Reserved