Indk. 28.03.2012

STATIONSVÆNGET

Indkaldelse til årligt Ordinært generalforsamling for Grundejerforening Stationsvænget.

 

Hermed fremsendes indbydelse til generalforsamling for grundejerforeningen.

 

Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 18.30 hos Karen Holme, Stationsvænget 6

Dagsorden:

 

 Velkomst

 Valg af dirigent

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

o Kasserer Lone Honoré (genopstiller)

o Suppleant Erik Kirkelund Nielsen (genopstiller)

 Bestyrelsens beretning og orientering om det forløbne år

 Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen

 Indkomne forslag

o Vedligeholdelse af fælles vej o Skiltning om privatvej

o Nedsættelse af festudvalg

 Forslag af budget og fastsættelse af kontingent

 Vedtægtsændringer (Administrativt)

 Eventuelt

 

Under "Eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning

Forslag, der ikke forinden er rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning, disse skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt til formanden.

Det opfordres af alle grundejer, at opstille til valg af bestyrelsesposter, selvom at nuværende genopstiller. Af hensyn til det praktiske, bedes I meddele hvor mange I kommer fra hver enkelt husstand.

Det bemærkes, at stemmer følger husstandens matrikel og ikke i antallet af fremmødte fra hver husstand.

På bestyrelsens vegne (Lone, Karen, Ole, Erik og Bjarne)

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved