Indk. 11.04.16

STATIONSVÆNGET

Indkaldelse til Generalforsamling

 

 

Hatting d. 10.03.2016

 

Til grundejere på Stationsvænget

 

Indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling for grundejerforeningen Stationsvænget.

 

Hermed fremsendes indbydelse til vores ordinære generalforsamling for Grundejerforningen

 

Mandag d. 11. April 2016 kl. 19.00 hos Lone (nr.14).

 

Dagsorden:

 

1.Velkomst

 

2.Valg af dirigent

 

3.Bestyrelsens beretning og orientering om det forløbne år 2015.

 

4.Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen

 

5.Valg til bestyrelsen. Lone er på valg og modtager genvalg. Vi skal have valgt endnu et medlem til den ledige plads i bestyrelsen.

 

6.Valg af revisor. Ole modtager genvalg.

 

7.Manglende indbetaling af kontingent… Hvordan forholder vi os til det?

 

8.Ny situation vedr. fjernvarme, i forhold til bl.a ny vej.

 

9.Fastlæggelse af kontingent.

 

10.Administration af vores hjemmeside. (Dorthe fortsætter gerne med dette arbejde)

 

11.Indkomne forslag

12.EVT. (under evt. kan der ikke fremsættes forslag til afstemning. )

 

Forslag, der ikke forinden er rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen kan ikke sættes til afstemning. Disse skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt til konstitueret formand Allan Søndergaard.

 

Det opfordres til alle grundejere at opstille til valg til bestyrelsen.

 

Tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af, hvor mange i kommer fra hver husstand senest d. 2. April til et medlem af bestyrelsen.

 

Det bemærkes, at stemmer følger husstandens matrikel og ikke i antallet af fremmødte fra hver husstand.

 

På bestyrelsens vegne

Lone, Allan & Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved