Ref. bestm. 27.05.2014

STATIONSVÆNGET

 

Referat af bestyrelsesmøde for Grundejerforening Stationsvænget Horsens tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 hos Erik, Stationsvænget 8.

 

Deltagere:

•Lone – nr. 14

•Erik – nr. 8

•Karen – nr. 6

•Ole – nr. 12

•Dorthe – nr. 51

 

Velkomst:

Erik bød velkommen. Vi besluttede at lægge dagsorden efterhånden i mødets gang.

Naturstyrelsen:

Formand Dorthe kunne oplyse om, at hun har gået på den ny anlagte natursti og undrede sig over at der lå ødelagte spande, sko, dåser, jern (som stikker i vejret), osv. ud. Derfor kontaktede hun naturstyrelsen som kunne informere om, at den var blevet godkendt af både kommunen og naturstyrelsen, at det er ok, som det er. Dog vil det jern, der stikker op blive fjernet. Der vil senere blive kørt sand og grus ud for senere igen at afslutte med et slidlag. På sigt vil der komme flere stier.

Hun opdagede også, at der står en bjørneklo på naturområdet. Den bliver fjernet af kommunen.

 

Kommunen:

Lone har stadig ikke hørt noget fra kommunen vedr. vores spørgsmål om volden. Derfor besluttede bestyrelsen at kommunen får en frist.

Bestyrelsen diskuterede også om, det stadig skulle være nødvendigt med volden efter at der nu er plantet træer. Dette prøver Dorthe at snakke med kommunen om. Hun vil tale for sagen om vi kan undgå volden.

Lone har som bekendt sendt mail til kommunen vedr. deres betaling af vores nye vej. Der findes nogle regler vedr. dette, og det vil kommunen vende tilbage med.

 

Hjemmesiden:

Vores nye formand har været flittig med at redigere vores hjemmeside. Bestyrelsen finder den mere overskueligt og informativt. Så den syntes vi er ok. Hvis I ikke allerede har besøgt den, så er den det værd. Fremover vil alle referater være tilgængelige på www.stationsvaenget.dk. Bestyrelsen vil dog stadig modtage dem på mails.

 

Sankt Hans aften:

Bestyrelsen besluttede at vi også i år afholder Sankt Hans aften mandag den 23. juni 2014 kl. 18. Dorthe laver indbydelse. Allerede på hjemmesiden.

Tilladelse fra brandvæsenet/kommunen har vi fået, men det er ikke nødvendigt at ansøge hvert år, har vi fået at vide.

Bestyrelsen mødes om søndagen kl. 16 for at lave klar til bålet. Vi opfordrer andre til at deltage. Ligeledes skal vi jo også i år have en heks. Nogen der melder sig?

Dernæst foreslog Erik en fast bålplads på det grønne område, altså fællesarealet. Dette vil han prøve, at spørge vedkommende som kommer og slår græsset, om han vil have noget imod.

Det er dog nok ikke noget vi skal forsøge at bede om tilladelse til hos kommunen, da vi jo har fået at vide førhen at vi selv kommer til at slå græsset på fællesarealet. Dette tror vi ikke at der er nogle på vejen, der er interesseret i at være afhængige af!

 

Evt.:

Forslag om naboovervågning.

Dette tages op på vores næste bestyrelsesmøde.

 

 

På bestyrelsens vegne Karen Holme

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved