Ref. bestm 24.08.2017

STATIONSVÆNGET

Referat: Bestyrelsesmøde Stationsvænget

 

Afholdt d. 24. august 2017

 

Mødedeltagere var Allan, Lone, Ole og Michael – afbud fra Erik.

 

Agenda for mødet:

1.Konstituering af bestyrelsesposter, herunder arbejdsfordeling

2.status på udestående kontigent

3.Evt.

 

Ad 1.

Formand Allan

Kasserer Lone

Næstformand og sekretær Michael

Revisor Ole

Suppleant Erik

 

 

 

Ad 2.

Der er skyldig kontigent fra nr. 2, som løbende forsøges nedbragt med drypvise indbetalinger.

I forbindelse med at nr. 2 er sat til salg er det i bestyrelsen drøftet, hvorvidt ejendomsmægler er bekendt med dette tilgodehavende.

Der sendes en mail til Arne i nr. 2, hvor han opfordres til at meddele, hvornår skyldigt beløb forventes indbetalt, herunder evt. aftale om afdragsordning. Derudover skal det bekræftes, at mægler og evt. køber er bekendt med Grundejerforeningen, restgæld og fremtidigt kontigent.

Såfremt dette ikke skriftlig bekræftes, sender grundejerforening en mail til EDC, Allan Søgaard.

 

 

 

Ad 3.

Det blev under evt. drøftet, hvorvidt det netop betalte kontigent for opretholdelse af hjemmesiden er højere end forventet?! Omkostning tages til dagsorden til næste kommende generalforsamling.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved