Ref. bestm. 06.06.16

STATIONSVÆNGET

Referat af bestyrelsesmøde for Grundejerforeningen Stationsvænget

 

Afholdt mandag d. 6. juni 2016 kl. 19.00 hos Allan – Stationsvænget 49

 

Deltagere:

•Allan nr. 49

•Lone nr. 14

•Erik nr. 8

•Ole nr. 12

•Martin nr. 47

 

Bestyrelsesposter er som følger:

Allan – formand

Lone – næstformand/kasserer

Martin – sekretær

Erik – suppleant

Ole – revisor

 

Sankt Hans 2016:

Dette afholdes torsdag d. 23/6 kl. 19.00 på fællesarealet.

Man sørger selv for mad/drikkevarer og evt. en grill. Ved regn, aflyses arrangementet.

Lone sørger for heks og indbydelse.

Allan forbereder en sang (Midsommervisen).

Erik kontakter kommunen ang. græsset på fællesarealet, så det kan blive klippet inden vi afholder arrangementet.

Bålet sættes op onsdag d. 22/6 kl. 19.00 af bestyrelsen, hvis vejret tillader det ☺

 

Haveaffald ved jernbanen:

Vi er blevet gjort opmærksomme på dette, men gør ikke mere fra bestyrelsens side af.

 

Eventuelt:

Vedr. kontingent

Enkelte har stadig udestående kontingent. De berørte beboere er blevet kontaktet og de modtager en påmindelse.

 

Copyright © All Rights Reserved