Ref. 24.04.2017

STATIONSVÆNGET

Referat fra generalforsamling den 24. april 2017

 

Følgende husstande var repræsenteret: 1, 6, 8, 14, 45, 47, 49 og 51

 

Dagsorden:

 

1.Velkomst:

Allan bød velkommen.

 

2.Valg af dirigent:

Allan spurgte Dorthe og dette blev vedtaget af de fremmødte.

 

3.Bestyrelsens beretning og orientering om det forløbne år 2016 (foretaget af Allan):

-Der er ikke sket noget særligt i det forløbne år.

-Der har været afholdelse af Skt. Hans, og dette var en hyggelig aften selvom vi ikke slap helt fra regnbyger som vi havde håbet på

-Der har kun været afholdt få bestyrelsesmøder, hvor småting er drøftet. Bl.a. omhandlende aftalekonto i banken.

-Ellers ingen øvrige punkter eller aktiviteter.

 

4.Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen:

-Lone gennemgik regnskabet som tidligere på året er lagt på hjemmesiden.

-Der er restancer på indbetaling af kontingent. Dette er fra nr. 2 og nr. 12.

-Restancen for nr. 12 er efterfølgende indbetalt.

-Ved et evt. salg af nr. 2, skal vi være obs. på en aftale med ejendomsmægler ang. restance.

 

5.Valg til bestyrelsen:

-Bestyrelsen forbliver uændret.

Bestyrelsen består af:

-Allan i nr. 49 – formand

-Martin i nr. 47 – bestyrelsesmedlem

-Lone i nr. 14 – bestyrelsesmedlem

-Erik i nr. 8 – suppleant

 

6.Valg af formand:

-Allan blev genvalgt.

 

7.Valg af revisor:

-Ole blev genvalgt.

 

8.Aftalekonto i banken. Bestyrelsen indstiller at den fortsætter 1 år til næste generalforsamling:

-Grundejerforeningen betegnes af banken, som et firma og derfor er vores konto blevet til en foreningskonto. Dette medfører en negativ rente (gebyr for indestående). Da dette er gældende for størstedelen af de danske banker, er det vedtaget at beholde kontoen i Jyske Bank og at tage dette op igen på næste generalforsamling i 2018.

-Aftalekontoen forlænges 1 år.

 

9.Vejens tilstand? Bestyrelsen indstiller der kun bliver lavet nødreparationer:

-Om fire år skal størstedelen af vejen brækkes op pga. fjernvarme.

-Bestyrelsen kontakter Fjernvarmeværket/Horsens Kommune om ca. 2 år, for at få en skriftlig tilkendegivelse af hvor meget de vil medvirke til at betale.

-Det er vedtaget at nødreparationerne fortsætter.

 

10.Fastlæggelse af kontingent:

-Generalforsamlingen aftalte, at vi fortsætter med et kontingent på 6.000 kr. for 2017.

-Beløbet indbetales med 3.000 kr. den 1. juni og 3.000 kr. den 1. november.

-Dette gøres indtil pengene for betaling af ny vej er på kontoen. Spørgsmålet genoptages på næste generalforsamling i 2018.

 

11.Hjemmesiden. Prisen stiger til mere end det dobbelte. Bestyrelsen indstiller at denne nedlægges:

-Hjemmesiden bliver brugt næsten dagligt. Dog mere i perioder hvor der er nye informationer, samt flere har tilkendegivet at de er tilfredse med den ”service” hjemmesiden tilbyder.

-Hvis andre end bestyrelsen ønsker at lægge relevante oplysninger på hjemmesiden, er de velkomne. De kan kontakte Dorthe hvis dette ønskes.

-Det er vedtaget at hjemmesiden beholdes.

 

12.Tilbud fra Flügger – 20% hvis alle grundejere registreres:

-Dette var der ikke interesse for at gøre.

 

13.Skt. Hans – skal dette forsætte eller ikke?

-Planlægning af Skt. Hans fortsætter ikke fra bestyrelsens side af, men andre er meget velkomne til at byde ind med sociale arrangementer som f.eks. en grillaften eller lignende.

 

14.Evt.

-Allan gjorde opmærksom på at reklamer der tilbyder algebehandling af tagsten, modtaget i postkassen, ikke må benyttes hvis de ikke anvender det korrekte produkt. På nuværende tidspunkt er der kun et enkelt godkendt middel til algerensning af tage i Danmark – midlet hedder ”Algefri N”.

Læs mere på: http://horsens.dk/Borgerinfo/MiljoeNaturVandogKlima/RensningAfHustage/Algerensning_af_hustage

 

Copyright © All Rights Reserved